City Now: What not to miss
26 November 2022
"Perfect Lift Perfect Life" Thread Lift หรือ ร้อยไหม
เทคนิคการเสริมสร้างความงามมีหลายรูปแบบให้เลือกในปัจจุบัน
และที่ได้รับความสนใจในขณะนี้คือ Thread Lift หรือ ร้อยไหม กำลังป็นที่นิยมอยู่ทั่วโลก และแพร่หลายมาในประเทศไทย หลังได้รับรองจาก อย. ไหม PDO. (Polydioxanone) ที่ใช้ในการร้อยไหมละลาย เป็นชนิดเดียวกับที่ใช้ในการผ่าตัดหัวใจ จะสลายตัวได้ หมดไปเองใน 6 เดือน